Alla våra föreläsare har lång erfarenhet som lärare och skolutvecklare.

Om Fridaskolornas resultat i Kairos 1-till-1-studie

Didaktik Centrum har via Fridaskolorna stor erfarenhet kring framgångsfaktorer när det kommer till 1-till-1-satsningar och användbara IKT-stöd. Är du nyfiken på hur en bland de första och största satsningarna på digital teknik i skolsverige står sig så är Kairos futures studie av intresse. Här kan du jämföra resultaten mellan olika skolor - både sådana som gått in i 1-till-1-lösningar och sådana som inte gjort det.

Frida bäst i klassen i Kairosstudien


Sara Sjöstedt

Pedagog och "nyckelperson", Lerums kommun

Föreläsning och workshop om entreprenöriellt lärande 9 dec.

"Våra kollegor var mycket nöjda och även om de kände igen sig i mycket så tyckte de att det var bra att bli påminda. De gillade även ert upplägg med att ni bröt av med olika övningar, övningar som vi känner att vi kan använda med eleverna, t ex speed dating och motsatsord för ställningstagning. Svensklärarna blev särskilt inspirerade av att starta en hemsida med bl a boktips och vi kommer även ta med oss tips på kreativa redovisningssätt.

Att ni även tog er tid att ta upp strukturella frågor gjorde att vi kände att det behövs inte så mycket förändring för att vi ska komma igång och även komma tillbaka till arbetssätt som vi hade för ca 10 år sen (storyline mm)."

 


Karin A

Isabergskolan, Hestra 

Föreläsning i Gislaved

"Vilken fantastisk föreläsning vi fick ta del av idag! Den var lagom lång, vid en perfekt tidpunkt på dygnet, och väldigt lätt att ta till sig.

Den visade tydligt på hur IKT lyfter undervisningen. Den passar även för låg och mellanstadiet. Det hade varit toppen om alla fick ta del av denna inspirerande föreläsare för att utveckla sin egen undervisning."

 


Mia Lindh och Michael Fredqvist

Utvecklingsledare grundskolan, Västerås 

Föreläsning i Västerås

"Den 14 augusti samlades 1200 lärare inom den kommunala grundskolan i Västerås för en gemensam studiedag med temat På väg mot ett livslångt lärande. Fokus under studiedagen var hur digitaliseringen i skolan på bästa sätt kan stödja eleverna att nå sin fulla potential. Huvudföreläsare för dagen var Jesper Grönlund utifrån temat Vill du gå på dina egna lektioner? Jesper betonade bland annat att vi måste våga misslyckas för att lyckas. Att det är när vi övar och testar som vi lär oss nya färdigheter, både barn och vuxna. Hans tankar om baklängesplanering och att K = I + R var mycket uppskattade! Energin och glädjen bland alla lärarna som samlats var stor. Vad vi spontant hörde på plats och i flera spontana mejl efteråt var att både förmiddagen och eftermiddagen hade varit givande och fruktbar."

  


 

Anders Asplund Berggren och Janne Karlsson

IKT-pedagog och IKT-samordnare, Karlskoga kommun

Föreläsning i Karlskoga den 13 augusti under rubriken "På väg mot ett omdefinierat lärande - duger inte det gamla?"

"Jesper delar under sin föreläsning med sig av många bra tips på hur IKT underlättar undervisningen. Åhöraren får med sig praktiska tips och idéer som kan köras igång redan dagen efter. Hög igenkänningsfaktor och leverans med glimten i ögat gör föreläsningen lättillgänglig och intressant. En perfekt start på ett nytt läsår, stort tack Jesper!"

 


 

Maria Abrahamsson

Rektor Stenungskolan, Stenungsund

"Didaktikcentrums utbildningsdagar har varit en stor hjälp i vår IKT-satsning. Att kursledarna själva är verksamma pedagoger gör att utbildningen blir trovärdig och ständigt kopplad till verkligheten."

 


 

Susanne Palmgren

Rektor Nova Montessoriskolan, Kungälv

"Didaktikcentrums utbildning har verkligen satt fart på vår skolutveckling. Verklighetsnära exempel som går att använda i klassrummet direkt, inspirerar och motiverar."

 


  

Raymond Vaske

Gymnasiechef, Stenungsunds kommun

"Den 4-dagarsutbildning Nösnäsgymnasiet genomgått i Didaktik Centrums regi, hör definitivt till en av de bästa jag upplevt under mina många år som skolledare. Det utmanande ledarskap som genomsyrade utbildningen, har gett oss verktyg för att fortsätta driva skolutvecklingen vidare kring vår IKT-satsning."

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev