Didaktikcentrums personal anlitas flitigt föreläsare. Vi kan erbjuda inspirerande föreläsningar inom skolutveckling med avstamp i vår egen verksamhet och pedagogik. Vårt mål är att åhöraren alltid ska känna sig delaktig och gå därifrån fylld av kraft och nya idéer. Föreläsningarnas innehåll tar vi fram i samråd med kunden så att den alltid ska passa och spegla uppdragsgivarens verksamhet.

Visa föreläsningar inom

Det händer på riktigt och jag har kul!

Motivation är nyckeln till ett framgångsrikt lärande. Under denna föreläsning visar vi hur lärare kan skapa nyfikenhet och motivation genom att låta eleverna samarbeta kring autentiska och ämnesövergripande uppgifter.

Du lämnar föreläsningen med en fördjupad förståelse kring vad som främjar elevers motivation och du får med dig tips och idéer kring hur du praktiskt kan förankra detta i din undervisning.

Gymnasium

IKT-inspiration

Tips, trix och inspirerande exempel direkt från den dagsaktuella vardagen.

Presenteras av pedagoger och elever från Fridaskolorna med det gemensamt att de har en mångårig erfarenhet av arbete med 1-till-1.

 

Att synliggöra lärandet

För att elever ska ges goda förutsättningar att nå sina mål behöver de veta vart de ska, var de är och vad som är nästa steg i sitt lärande.

Under denna föreläsning visar vi hur du kan föra en lärande dialog kring syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i GY 11 och Lgr 11 för eleverna. Vi visar även hur du, genom att planera för formativ bedömning, kan bidra till att synliggöra lärandet i undervisningsprocessen. Du lämnar föreläsningen inspirerad att ta nya steg i ditt sätt att bedöma för lärande.

Digitalt smörgåsbord

IKT erbjuder en stor variation och mångfald i val av pedagogiska verktyg, men hur ska vi förhålla oss till detta utbud?

Under denna workshop ger vi exempel på hur lärare med ett medvetet förhållningssätt till IKT-verktyg kan göra en skillnad vardagen. Genom att också få prova på olika metoder under denna workshop går du hem fylld av inspiration och med nya IKT-verktyg som går att använda redan imorgon!

Samarbetslärande

Kunskap = Information x Reflektion. Att få tid att reflektera över information är en nyckelfaktor för nå ökad kunskap.

Genom att dessutom få reflektera tillsammans med andra vidgas perspektiven och kunskapen blir djupare och mer nyanserad. Under föreläsningen visar vi på användbara verktyg för samarbetslärande som hjälper dig i klassrummet för att få eleverna att ta nya steg mot en ökad kunskap.

Sociala medier i undervisningen

Under föreläsningen visar vi på förhållningssätt till, och ger praktiska exempel på hur sociala medier kan användas som ett framgångsrikt pedagogiskt verktyg.

Dessutom erbjuder sociala medier fantastiska möjligheter då man vill synliggöra en lärandeprocess med kamrat- och självvärdering som naturliga redskap. Du går hem med ett nyanserat och användbart perspektiv på hur sociala medier kan användas som ett pedagogiskt verktyg.

Fritids - barnens fria tid!

Hur skapar vi en utmanande men också trygg fritidsmiljö, där barnen kan utvecklas till kreativa, ansvarstagande och skapande individer? 


I föreläsningen berättar vi om hur vi använder oss av lek, äventyr och erbjudanden i verksamheten och hur vi gör barnen involverade. Vi pratar även om hur vi organiserar och planerar arbetet utifrån våra tankar om barngrupp, verksamhet och pedagogens roll. Vi bjuder på inspirerande bilder, videoer och exempel hämtade ur fritidsverksamheten.

Framgångfaktorer och möjligheter med 1-1

En lyckad 1-1 satsning bygger på att skapa en hållbar infrastruktur i kombination med systematisk kompetensutveckling.

Hur får man en hel organisation att ta steg mot SAMR-modellens tankar om omdefiniering av lärandet? Hur får man all personal involverad i ett sådant arbete? Ett svar på dessa fråga är att en lyckad 1-1 satsning bygger på att skapa en hållbar infrastruktur i kombination med systematisk kompetensutveckling. Under denna föreläsning berättar vi bl.a. om framgångsfaktorerna men också fallgroparna under Fridaskolornas 1-1 satsning. Att låta skolutvecklingen ta vägen via klassrummet och att göra alla till experter i ett gemensamt utforskande, har varit framgångsrika förhållningssätt i strävan att få datorn till en självklar del i skolutvecklingen. Du går från föreläsningen med tankar kring hur de små stegen hos varje medarbetare, tillsammans blir ett kliv i utvecklingen mot ett nytt lärande!

MUS

MUS är en metod som ger läraren en snabb överblick över elevernas kunskaper i matematik.

Det är ett tidsekonomiskt, överblickbart, lättanvänt och kommunicerbart instrument som erfarna lärare snabbt kan ta till sig i verksamheten. MUS är utvecklat i samarbete med Liber och ett exempel på hur Didaktikcentrum arbetar för att utveckla skolan. Vi kan lova en spännande och inspirerande föreläsning.

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev